Welkom

Welkom bij de Klachtencommissie Woningcorporaties regio Nijmegen. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt over klachten over één van de aangesloten corporaties. Het kan gaan om een klacht over uw woning, over de manier waarop u door de woningcorporatie behandeld bent of over bedrijven die in opdracht van de woningcorporatie werken.

De commissie bestaat uit vijf leden. Twee leden zijn voorgedragen door de corporaties, twee leden zijn voorgedragen door huurdersorganisaties en er is een onafhankelijke voorzitter met een juridische achtergrond. Geen van de leden heeft een binding met één van de aangesloten woningcorporaties. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

De commissie werkt volgens een reglement. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd door middel van een jaarverslag.