De Klachtencommissie respecteert de privacy van iedereen die in contact komt met de Commissie en verwerkt vertrouwelijke gegevens in overeenstemming met de AVG.

Deze website bevat geen cookies en de Commissie houdt geen andere gegevens bij dan de gegevens die u ons zelf verstrekt door het invullen van het klachtenformulier of het op een andere manier indienen van een klacht over één van de aangesloten woningcorporaties.

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de behandeling van uw klacht. De gegevens worden in dat kader gedeeld met de Commissie, het secretariaat van de Commissie en de desbetreffende woningcorporatie. Eventueel kan de Commissie externe deskundigen inschakelen. Uw gegevens worden pas na uw toestemming met deze externe deskundigen gedeeld. Zowel de Commissie, haar secretariaat als de corporaties en eventueel externe deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding omtrent alle gegevens die zij in het kader van hun werkzaamheden ontvangen.

Nadat uw klacht afgehandeld is, wordt uw dossier gesloten. Het dossier wordt drie jaar bewaard en daarna vernietigd.

De Commissie maakt ieder jaar een verslag van haar werkzaamheden. Hierin worden de klachten en de beoordeling daarvan anoniem opgenomen.