Heeft u een klacht over een van de aangesloten corporaties, dan kunt u deze schriftelijk indienen via het online klachtenformulier.

Let op, voordat u een klacht indient bij de commissie moet u de klacht eerst bij de corporatie indienen en de corporatie de kans geven uw klacht op te lossen. Heeft de corporatie uw klacht niet binnen zes weken behandeld of is de oplossing die de corporatie aandraagt niet tot uw tevredenheid, pas dan kunt u de commissie inschakelen.

De commissie neemt alleen klachten in behandeling die gaan over het woonruimteverdeelsysteem, de woning, het gedrag van één of meer medewerkers van een corporatie of van bedrijven die werken voor de corporatie. Uw klacht mag niet ouder zijn dan één jaar. De commissie behandelt geen klachten waarvoor juridische bijstand is ingeschakeld of die onder de rechter zijn.

Heeft u een klacht over de hoogte van uw huur, dan kunt u terecht bij de Huurcommissie.

Twijfelt u of uw klacht door de commissie kan worden behandeld? Neemt u dan contact op met de secretaris voor meer informatie.