U kunt uw klacht indienen via het online klachtenformulier. De Commissie kan uw klacht alleen in behandeling nemen als u deze eerst bij de corporatie heeft ingediend en de corporatie minimaal zes weken de tijd heeft gegeven uw klacht op te lossen. Nadat u uw klacht heeft ingediend overlegt de secretaris met de voorzitter over de ontvankelijkheid en de wijze van behandeling van uw klacht en informeert zij u daarover.

Als uw klacht ontvankelijk is, plant de secretaris over het algemeen een zitting in om uw klacht te behandelen. Zowel de corporatie als u worden voor de zitting uitgenodigd. Beide partijen mogen op de zitting hun standpunt toelichten en de commissie stelt vragen om een goed beeld van de situatie te krijgen. In uitzonderingsgevallen legt de commissie een huisbezoek af of schakelt zij een externe deskundige in. Als de commissie een goed beeld heeft gekregen van de klacht wordt binnen vier weken een advies aan de corporatie opgesteld. Dit advies wordt aan zowel de corporatie als aan u toegestuurd.

De corporatie neemt op basis van het advies een nieuw besluit. Het advies is niet bindend, maar corporaties kunnen alleen anders besluiten als zij daar zwaarwegende argumenten voor hebben. Als u zich niet kunt vinden in het besluit van de corporatie, dan kunt u naar de rechter.